リロ株式会社公式ホームページ

BUSINESS

Danh sách các bộ phận

ーNội dung kinh doanhー
Tư vấn giới thiệu việc làm / tổ chức hỗ trợ đăng ký, lớp học tiếng Nhật trực tuyến, v.v.

ーNội dung kinh doanhー
Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, từ thành lập đến cách thức kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng

ーNội dung kinh doanhー
Cầu nối kinh doanh kết nối Nhật Bản với các nước trên thế giới

ーNội dung kinh doanhー
Xây dựng hệ thống bằng công nghệ kỹ thuật số

ーNội dung kinh doanhー
Thiết lập / vận hành sự kiện / công việc liên quan đến hậu cần / hợp đồng chung