リロ株式会社公式ホームページ

recruit

Thông tin việc làm

Bạn muốn làm việc tại Riro? Riro-Tuyển nhân sự

ーChi tiết kinh doanhー

Bán hàng của đại lý việc làm được trả lương, chuẩn bị tài liệu, phỏng vấn người tìm việc, phỏng vấn người tìm việc, hỗ trợ người nước ngoài, quản lý địa điểm, quản lý các lớp học tiếng Nhật, v.v.

ーChi tiết kinh doanhー

Tư vấn bán hàng, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo tài liệu, đặt lịch hẹn qua điện thoại, đàm phán kinh doanh, quản lý nhóm, v.v.

ーChi tiết kinh doanhー

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân sự trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tổ chức sự kiện, làm kho hàng, vận chuyển đồ đạc, v.v.

Bấm vào đây để đăng ký

ENTRY FORM