リロ株式会社公式ホームページ

COMPANY

Hồ sơ công ty

Lời chào từ người đại diện

Hồ sơ công ty

Tên công ty

Vị trí trụ sở

Giám đốc đại diện

Thành lập

Chữ hoa

Số giấy phép của cơ quan việc làm có trả tiền

Số đăng ký của tổ chức hỗ trợ đăng ký 

Căn cứ ở nước ngoài

Rero Inc.

1-12-14 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-0041 Shibuya Miyata Building 6F / 7F / 8F

Koichiro Takemasa

Ngày 12 tháng 7 năm Reiwa thứ 3

9 triệu yên

13ユ-313907


22登-006843


Văn phòng Hà Nội, Việt Nam
Số 1, ngõ 56, phố Yên Hóa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tên công ty

Địa điểm trụ sở chính

Chủ tịch và Giám

đốc điều hành

Thành lập

Vốn

Căn cứ ở nước

ngoài

Relo Inc.

1-12-14 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-0041

Tòa nhà Shibuya Miyata 6F / 7F / 8F

Koichiro Takemasa

Ngày 12 tháng 7 năm Reiwa thứ 3

9 triệu yên

Văn phòng Hà Nội, Việt Nam

Số 1, ngõ 56, phố Yên Hóa, quận Cầu Giấy, Hà Nội