リロ株式会社公式ホームページ

service

Danh sách dịch vụ

ーNội dung của dịch vụー
Dịch vụ hỗ trợ cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản

ーNội dung của dịch vụー
Lớp học tiếng Nhật trực tuyến dành cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản

ーNội dung của dịch vụー
Thiết lập / vận hành sự kiện / công việc liên quan đến hậu cần / hợp đồng chung

ーNội dung của dịch vụー
Chúng tôi sẽ tìm ra các vấn đề của công ty từ gốc đến rễ và cung cấp thông tin hỗ trợ để giải quyết chúng.